Svensk industri och transporter

Hela det moderna samhället bygger på industri och transporter. Industrin tillverkar våra varor och tjänster medan transportsektorn transporterar både människor och gods mellan olika platser. Under de senaste åren har Industrin i Sverige förändrats mycket. I början av 1900-talet bestod industrin av mycket manuellt arbete vilket gjorde den personalintensiv. Under den senare delen av 1900-talet, på 60- och 70-talen, övertogs många arbetsuppgifter av industrirobotar. De industrier som inte var lämpliga för industrirobotar konkurrerades sakta men säkert ut p.g.a. ökande löner i förhållande till billigare tillverkningsländer. Under de senaste årtiondena skedde en stark tillväxt av den svenska tjänsteindustrin. Tjänster blev en vanligare produkt från svensk Industri än fysiska varor. De senare tillverkas till stor del i Asien numera.