Snöskotrar som arbetsfordon

Snöskotrar körs vanligtvis på skoterleder och används ofta i samband med friluftsliv och utflykter. Under vintern använder sig många människor av snöskotern för att på ett enkelt sätt ta sig ut i skog och mark.

Snöskotern är dessutom ett viktigt arbetsfordon, bl.a. för rennäringen som annars skulle ha det svårt att klara sina arbetsuppgifter. Kraftbolagen använder sig ofta av snöskotrar för besiktning och röjning runt sina kraftledningar. Statliga funktioner som polis, militär och naturbevakare löser en mängd arbetsuppgifter med snöskotrar. I det småskaliga skogsbruket är en snöskoter också ett mycket användbart redskap.