Vad är slidkatarr vad får man för symtom?

 

Slidkatarr är ett begrepp som ofta nämns i samband med en mängd besvär som en kvinna kan få i underlivet. Men vad betyder det aningen diffusa begreppet?

Slidkatarr kan närmast beskrivas som ett samlingsbegrepp för ett par vanliga problem som berör slida och underliv. Det står inte helt klart om varför begreppet används nästan som en synonym för underlivsbesvär, men det kan ha och göra med att ett av de vanligare symtomen på besvär av denna typ är flytningar och sekret.

Samlingsbegreppet slidkatarr brukar användas för två vanliga åkommor. De kallas för vaginit och vaginos. Vaginit är i sig ett samlingsbegrepp som innehåller olika typer av infektioner i slidan.  Infektioner i underlivet kan orsakas av svamp och bakterier. När de orsakas av svamp brukar de kallas för svampinfektioner eller candidavaginit. Även bakterier kan komma in och infektera slidan. Båda typer av infektioner visar sig bland annat som förändrade flytningar och klåda.

Vaginos eller bakteriell vaginos ger liknande symtom som vaginit som att flytningar ser annorlunda ut eller luktar illa samt klåda. Vaginos orsakas av obalanser i slidans naturliga bakterieflora när en bakterie växer i antal på andra bakteriers bekostnad. Den sorts bakterie som trängs undan är oftast mjölksyrebakterier och de som ökar i antal är anaeroba bakterier.