Kronisk urinvägsinfektion och mediciner som hjälper

Infektioner i urinvägar och blåsan är ett mycket vanligt förekommande besvär. Väldigt många kvinnor kommer att få urinväginfektion, även kallat UVI eller cystit, någon gång i livet. De leder sällan till större besvär, brukar läka ut av sig själv samt symtomen är oftast milda. Men sjukdomen kan även leda påtagliga och ibland smärtsamma symtom. Vidare kan sjukdomen återkomma med täta intervall eller pågå i längre perioder om du har otur. Det är heller inte särskilt ovanligt att kvinnor får sjukdomen upprepade gånger.

Det kan finnas flera potentiella orsaker, och för att få en klarare bild över varför kan information om ämnet hittas på sidor som 177, internetmedicin, uppslagsverk online samt mer inriktade informationssidor.

Efter att tittat på tillgänglig information om ämnet verkar det som om kroniska eller återkommande urinvägsinfektioner brukar definieras som mer än två urinvägsinfektioner under sex månader eller mer än tre på ett år. Det är vanligare med kroniska eller återkommande infektioner bland yngre kvinnor eller i klimakterieåldern. Det finns en betydande variation hur påtagliga symtomen är, men kroniska infektioner är seglivade och det behövs oftast behandling med läkemedel för att bli av med dem.

Kroniska och återkommande urinvägsinfektioner behandlas främst med antibiotika och det kan krävas extra åtgärder för att åtgärda besvären. När sjukdomen blir kronisk eller tätt återkommande brukar det behövas en grundlig utredning och mer omfattande provtagning för att utreda orsaken. Urinvägar kan behövas kontrolleras noggrant för att vara säker på att det inte finns hinder som kan öka risken att drabbas. Prov och odlingar tas för att testa mot ett flertal potentiella orsaker för att utreda alla potentiella anledningar.

Äldre kvinnor genomgår även relativt ofta grundliga gynekologiska undersökningar. Detta beror på att det ofta finns gynekologiska orsaker bakom infektionerna. Exempelvis torra slemhinnor är en vanlig orsak till urinvägsinfektioner hos äldre kvinnor, som relativt lätt kan åtgärdas med lokala östrogenpreprat.