Hur behandlas könssjukdomar

Det kan kännas lite skämmigt att smittas av en sexuellt överförbar infektion eller sjukdom, men det viktigaste att tänka på när du blivit drabbad är att se till att behandla den för din egen och andras hälsas skull. Det viktigaste att tänka på är att se till att testa dig om du misstänker att du har en könssjukdom eller har haft oskyddat sex eftersom många könssjukdomar visar inga eller vaga symtom. Det faktum att många könssjukdomar är svåra att upptäcka utan test är en av de största bidragande orsakerna till att de har så stor spridning. Idag finns det effektiva behandlingar mot de flesta könssjukdomarna. Lite efterforsking på ämnet på bland annat lakemedelsverket.se, 177.se, internetmedicin.se samt mer nischade informationskällor som bland annat könssjukdomar.org ger en bra översikt om hur samt med vilka läkemedel könssjukdomar behandlas.

Virus orsakar en del könssjukdomar
Könssjukdomar som orsakas av virus inkluderar några av världens vanligaste. Beroende på hur man ser på det kan könssjukdomar orsakade av virus anses som lite svårbehandlade eftersom viruset ofta stannar kvar i kroppen länge efter smitta, ibland hela livet. Med det sagt bör man nämna att immunförsvaret i stort sett utom ett fåtal gånger neutraliserar viruset och förhindrar sjukdomsutbrott. Behandlingar och läkemedel är oftast anti-virala läkemedel och visar i de flesta fall synnerligen god effekt på att stoppa sjukdomsutbrott och korta ner dem avsevärt. Könsherpes räknas ofta som en ofarlig sjukdom där utbrotten går över av sig själv. Anti-virala läkemedel som stoppar utbrott eller förebygga och hämma ut brott finns och ger effektiv behandling. Aciklovir och Famvir är två exempel. Behandlingarna är ofarliga och kan användas om du snabbt vill avsluta utbrottet eller om symtomen är svåra. Kondylom är främst en sjukdom som ger kosmetiska besvär men som kan ha lång läketid innan kroppen besegrar viruset. Det finns effektiva behandlingar som hjälper kroppen att ta bort synliga symtom och andra besvär. De mest effektiva är receptbelagda mediciner som exempelvis Condyline eller Wartec som är synnerligen effektiva och snabbverkande. Receptfria vårtmedel är ett annat sätt att påskynda läkningen, men tar betydligt längre tid. Behandlingarna är säkra att använda. Hepatit-B behöver inte alltid behandlas, i de flesta fall besegrar kroppen själv sjukdomen. När behandling behövs består den av antivirala läkemedel.

Bakterier är vanlig orsak till könssjukdomar
Flera av de vanligaste och mest välkända sexuellt överförbara infektionerna smittar via bakterier. Själva sjukdomarna är bakterieinfektioner som sprids via slemhinnor i samband med oskyddade samlag. Sexuellt överförbara infektioner orsakade av bakterier är överlag behandlade med antibiotika men det kan variera en del hur god effekt behandlingarna ger. Klamydia är väldigt vanligt och kan behandlas effektivt. Behandlingarna är lätta och effektiva. Det finns ett par sorters antibiotikum som kan användas, men Doxycyklin och Azithromycin är effektiva och populära. Gonorré kan lätt behandlas men är aningen besvärligare än klamydia. Det kan behövas en kur som kombinerar flera antibiotikum för att åtgärda sjukdomen. En vanlig kur mot gonorré är en kombination av Cefixim och Azithromycin. Mycoplasma anses av vissa vara en könssjukdom då den kan spridas via sexuell kontakt. Mycoplasma Genitalium är relativt lätt att behandla med Azithromycin.

Är flytningar ett symtom på bakteriell vaginos?

Det finns många underlivsproblem som kan ha likartade symtom men. Att få onormala flytningar är ett vagt symtom som kan tyda på många saker. Just bakteriell vaginos är förmodligen bland de vanligaste underlivproblemen hos kvinnor. Enligt egen erfarenhet av svampinfektion och onormala flytningar har jag lärt mig att märka skillnad mellan olika underlivsproblem. Den största skillnaden svampinfektioner är att svampinfektioner ger oftast mer klåda och flytningarna blir gryning och vitaktiga, men brukar inte lukta illa. Både bakteriell vaginos och svampinfektion är ganska harmlösa, de försvinner ofta av sig själv och kan enkelt lösas med ganska enkla behandlingar. Dock kan svampinfektioner ge upphov till betydligt mer kliande eller svidande.

Bateriell vaginos är faktiskt inte sjukdom utan är mest ett sjukdomsliknande stillestånd. Man kan alltså inte få några direkta hälsoproblem eller komplikationer förutom de besvärliga symtomen. Tillståndet brukar läka av sig själv inom tre veckor och symtomen varierar i besvärlighet. Det finns dock ett bra skäl att behandla vaginos, det kan hända att infektionsskyddet i underlivet försämras på grund av den förändrade bakteriefloran vilket bland annat kan leda till ökad risk för infektioner av bakterier och svamp.

Själva behandlingen kan ske med medel som återställer slidans bakterieflora eller antibiotika. Jag har inte behövt använda antibiotika, utan så kallade surgörande medel som appliceras i slidan som innehåller lactobaciller fungerar bra för att ta bort eller lindra symtom som illaluktande flytningar. De används som gräm eller gel som appliceras i slidan och fungerar genom att återställa underlivets bakterieflora där lactobaciller dominerar. Medlen är receptfria och kan köpas på apotek och likande. Förutom att ta dålig lukt på flytningar verkar de även minska läkningstiden. Antibiotika används när det behövs effektivare behandling eller om tillståndet inte läker av sig själv. Antibioka kan även användas om det är viktigt att bli av med bakteriell vaginos snabbt. Även om behandlingen är effektiv finns det lite ha i åtanke. Det finns en risk att bakteriell vaginos kommer tillbaka efter att antibiotikakuren är avslutad. Detta händer ca 50% av alla fall samt vissa antibiotika kan även öka sårbarheten för svampinfektioner.