Är flytningar ett symtom på bakteriell vaginos?

Det finns många underlivsproblem som kan ha likartade symtom men. Att få onormala flytningar är ett vagt symtom som kan tyda på många saker. Just bakteriell vaginos är förmodligen bland de vanligaste underlivproblemen hos kvinnor. Enligt egen erfarenhet av svampinfektion och onormala flytningar har jag lärt mig att märka skillnad mellan olika underlivsproblem. Den största skillnaden svampinfektioner är att svampinfektioner ger oftast mer klåda och flytningarna blir gryning och vitaktiga, men brukar inte lukta illa. Både bakteriell vaginos och svampinfektion är ganska harmlösa, de försvinner ofta av sig själv och kan enkelt lösas med ganska enkla behandlingar. Dock kan svampinfektioner ge upphov till betydligt mer kliande eller svidande.

Bateriell vaginos är faktiskt inte sjukdom utan är mest ett sjukdomsliknande stillestånd. Man kan alltså inte få några direkta hälsoproblem eller komplikationer förutom de besvärliga symtomen. Tillståndet brukar läka av sig själv inom tre veckor och symtomen varierar i besvärlighet. Det finns dock ett bra skäl att behandla vaginos, det kan hända att infektionsskyddet i underlivet försämras på grund av den förändrade bakteriefloran vilket bland annat kan leda till ökad risk för infektioner av bakterier och svamp.

Själva behandlingen kan ske med medel som återställer slidans bakterieflora eller antibiotika. Jag har inte behövt använda antibiotika, utan så kallade surgörande medel som appliceras i slidan som innehåller lactobaciller fungerar bra för att ta bort eller lindra symtom som illaluktande flytningar. De används som gräm eller gel som appliceras i slidan och fungerar genom att återställa underlivets bakterieflora där lactobaciller dominerar. Medlen är receptfria och kan köpas på apotek och likande. Förutom att ta dålig lukt på flytningar verkar de även minska läkningstiden. Antibiotika används när det behövs effektivare behandling eller om tillståndet inte läker av sig själv. Antibioka kan även användas om det är viktigt att bli av med bakteriell vaginos snabbt. Även om behandlingen är effektiv finns det lite ha i åtanke. Det finns en risk att bakteriell vaginos kommer tillbaka efter att antibiotikakuren är avslutad. Detta händer ca 50% av alla fall samt vissa antibiotika kan även öka sårbarheten för svampinfektioner.